Παράγοντες καθορισμού ποιότητας κουφωμάτων

Ένα ποιοτικό κούφωμα προσφέρει στεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση και επηρεάζει σημαντικά την οικιακή θερμική άνεση. Για να πούμε όμως ποιο κούφωμα είναι ποιοτικό και ποιο όχι, πρέπει να ορίσουμε κάποιους βασικούς, μετρήσιμους παράγοντες, και με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να κάνουμε συγκρίσεις. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα είναι:

  1. Αεροδιαπερατότητα: Δίνει πληροφορίες για τη ροή του αέρα που περνά από το κούφωμα μας όταν είναι κλειστό, ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο αέρας σε αυτό. Με αυτόν τον παράγοντα έχουμε ένα μέτρο για τη στεγάνωση του κουφώματος.
  2. Υδατοστεγανότητα: Μας ενημερώνει από ποια πίεση νερού και πάνω θα χάσει το κούφωμα την ικανότητα να αποτρέπει το νερό να περάσει στο εσωτερικό του χώρου μας.
  3. Αντοχή στην ανεμοπίεση: Μετρά την παραμόρφωση που μπορεί να υποστεί το κούφωμα από την πίεση που του ασκεί ο αέρας. 
  4. Θερμική αγωγιμότητα: Μετρά και δίνει τη ροή της θερμότητας σε μονάδες W/m2k. Όσο η τιμή αυτή είναι πιο κοντά στο 0, τόσο καλύτερα χαρακτηριστικά έχει το κούφωμα. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη ροή θερμότητας έχουμε, άρα τόσο περισσότερη ενέργεια χάνουμε από το κούφωμα μας.
  5. Ηχομόνωση: Η ηχομόνωση των κουφωμάτων μετριέται σε Decibel και όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο πιο ηχομονωτικά κουφώματα έχουμε.
  6. Υαλοπίνακας: Είναι σημαντικό τα κουφώματα να έχουν υαλοπίνακες με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας Uw αλλάζει δραματικά, χρησιμοποιώντας ένα τύπο υαλοπίνακα με χαμηλό συντελεστή Ug, μιας και η επιφάνεια του γυαλιού είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την επιφάνεια του προφίλ σε ένα κούφωμα. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες εξαρτώνται από τα υλικά κατασκευής (αλουμίνιο, ξύλο, PVC,...), τον τύπο του κουφώματος (ανοιγόμενο, συρόμενο, μονόφυλλο, δίφυλλο,...), καθώς και από τις διαστάσεις του.

Παράδειγμα κατανόησης: Έστω ότι ένα κούφωμα έχει πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (πχ: 1,8) αλλά δεν έχει καλή τιμή αεροδιαπερατότητας (πχ: 1). Αυτό αφενός σημαίνει ότι χάνουμε πολλή ενέργεια λόγω μεταφοράς του αέρα. Με απλά λόγια, το κούφωμα αυτό θα μπάζει. Από την άλλη πλευρά, χάνουμε λίγη ενέργεια λόγω ροής της θερμότητας στο κούφωμα. Το συνολικό αποτέλεσμα πάντως δεν είναι καλό.

 Ένα ποιοτικό κούφωμα φέρει τη σήμανση CE

Σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών - μελών της ΕΕ, όλες οι δομικές κατασκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κτιρίων, η διάρκεια ζωής τους, η εξοικονόμηση ενέργειας, η περιβαλλοντική προστασία και η ποιότητα διαμονής. Αυτό διασφαλίζεται με τη σήμανση συμμόρφωσης CE του προϊόντος, η οποία, εφόσον απορρέει από τις οδηγίες της ΕΕ, ενσωματώνεται έπειτα στην ελληνική νομοθεσία και έχει ισχύ στην Ελληνική Επικράτεια. Με την τοποθέτηση της σήμανσης, ο κατασκευαστής δηλώνει με δική του ευθύνη ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που θέτει η εκάστοτε οδηγία της ΕΕ.

Οι έλεγχοι για το αν το κούφωμα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις, θα πρέπει να διαπιστωθούν από κάποιο κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση  ο κατασκευαστής του προφίλ φέρει την ευθύνη δημιουργίας του τεχνικού φακέλου, της Δήλωσης Συμμόρφωσης, της διεκπεραίωσης των απαραίτητων ενεργειών για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, καθώς και την εναπόθεση της σήμανσης CE πάνω στο προϊόν.

 Ενεργειακά κουφώματα και ποιότητα

Ενεργειακά μπορούν να χαρακτηριστούν τα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από υλικά που προσφέρουν χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, όπως το αλουμίνιο, το ξύλο και το PVC. Τα ξύλινα και συνθετικά κουφώματα είναι γνωστά για τις ενεργειακές τους επιδόσεις, λόγω της φύσης των υλικών. Το αλουμίνιο ωστόσο, ως μέταλλο, έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Επομένως, και προκειμένου ένα κούφωμα αλουμινίου να θεωρηθεί ενεργειακό, μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας του μετάλλου χρησιμοποιείται εκτενώς πολυαμίδιο, ένα υλικό με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και ισχυρές μηχανικές ιδιότητες.

Βέβαια δεν είναι μόνο το πλαίσιο αυτό που κατατάσσει ένα κούφωμα σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία, αλλά και το είδος του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι πλέον ένα κούφωμα για να μπει στην ενεργειακή κατηγορία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διπλό υαλοπίνακα, με το ένα από τα δύο τζάμια να είναι ενεργειακό, χαμηλής εκπομπής.

Κουφώματα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεγαλύτερης του 3,5 θεωρούνται συμβατικά (κοινά), κουφώματα με συντελεστή μεταξύ 2 και 3,5 θεωρούνται ενεργειακά (θερμομονωτικά), ενώ κουφώματα με συντελεστή μικρότερο του 2 θεωρούνται ενεργειακά υψηλών επιδόσεων, και άρα είναι ποιοτικά.

 Τι να προσέξετε πριν από την αγορά

  1. Τα κουφώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας και έγγραφη εγγύηση ανθεκτικότητας.
  2. Η εγκατάσταση των κουφωμάτων να γίνει από ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα τοποθετήσει και θα ρυθμίσει τα κουφώματα, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς.
  3. Προτιμήστε ανοιγόμενα κουφώματα αντί για συρόμενα συστήματα, λόγω καλύτερης ποιότητας.

Στις παρακάτω υποενότητες θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την ποιότητα ενός κουφώματος.Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης