Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» πρόκειται για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με ενισχυμένο προϋπολογισμό, αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων και διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση. Το πρόγραμμα, πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας στοχεύει και στην ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών, με νέα κίνητρα και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ και την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία [δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας] και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος.

Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας).

Μία κατοικία (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα), προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες οι αιτούντες (ωφελούμενοι του Προγράμματος) κατατάσσονται και λαμβάνουν επιχορήγηση είναι:

Δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα

Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν υποβάλλονται βάσει υπόδειξης Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)
 • Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
 1. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
 2. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 1. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 • Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.
 1. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
 • Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
  • Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
  • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)
 • Συστήματα αποθήκευσης
  • Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού
 1. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • CE Πιστοποιημένες
 • επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον
 1. Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας:

 • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
 • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)
 1. Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
 • Αναβάθμιση ανελκυστήρα
  – Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και
  – Yποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους
 • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
  – Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
  – Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
  – Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Βασικά πλεονεκτήματα νέου Προγράμματος

 

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Β’ Κύκλος» είναι:

α. Απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων

 

β. Ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση-στόχος του νέου προγράμματος: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες

 

γ. Δίνεται η δυνατότητα αύξησης του βασικού ποσοστού επιχορήγησης:

 • +10% ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ εφόσον γίνει αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β
 • +10% COVID-19 premium για υποβολές αιτήσεων εντός των ετών 2020 – 2021
 • ειδική προσαύξηση +10% για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

 

δ. Άρση περιορισμού μιας αίτησης ανά ωφελούμενο

 

ε. Διεύρυνση της επιλεξιμότητας των κατοικιών σε ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω (Στις προηγούμενες αντίστοιχες Δράσεις, επιλέξιμες ήταν οι κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω)

 

στ. Αύξηση του ανώτατου συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) σε:

 • 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή
 • 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου ή 
 • 80.000 ευρώ ανά πολυκατοικία για κοινόχρηστες παρεμβάσεις

 

ζ.  Νέες επιπλέον κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων/δαπανών:

 • Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
 • Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
 • Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

 

η. Ενισχυμένα κίνητρα για πολυκατοικίες

 • Διακριτός Π/Υ και διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
 • Δύο τύποι αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα:
  – Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Α: Κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα
  – Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Β: Μόνο Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις
 • Δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% ανεξαρτήτου εισοδήματος το οποίο προσαυξάνεται με 10% για υποβολές αιτήσεων τα έτη 2020 – 2021

Πηγή: https://www.espa.io/eksoikonomo-autonomo-anavathmisi-katoikion-pososto-epixorigisis-eos-85/Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης